Innowacyjne opakowania w branży farmaceutycznej

Opakowania inteligentne są najnowszą koncepcją systemów opakowaniowych, nad którą prowadzone są aktualnie badania. Ich założeniem jest ułatwienie procesu komunikacji w łańcuchu dostaw, a podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o stanie zapakowanego produktu. W literaturze można spotkać wiele definicji tego rodzaju opakowania między innymi opakowania sprytne oraz opakowania interaktywne. Inna definicja mówi, że inteligentne systemy opakowaniowe służą, aby monitorować właściwości produktów spożywczych i informować o nich nabywcę oraz, że celem wprowadzenia inteligentnego składnika do opakowania jest poprawa jakości produktu.

Co to są opakowania inteligentne?

Opakowania inteligentne wyróżniają się zdolnością do uzyskiwania, przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji. Wyposażone są w różne funkcje jak np. śledzenie produktu, monitorowanie środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego opakowania i może także umożliwiać przekazanie informacji konsumentowi o stanie zapakowanego wyboru, przez barwne wskaźniki jak sensory gazów, wskaźniki czasowo-temperaturowe, biosensory i układ RFID.

Innowacyjne opakowania na lekarstwa

Inteligentne opakowania leków mogą mieć za zadanie, jakim jest codzienna kontrola przyjmowania leków, co może mieć wpływ na stan zdrowia pacjenta. Jednym z taki rozwiązań jest system w zakrętce, który dzięki elektrycznym mikroobwodom informuje lekarzy o częstości otwierania środków farmaceutycznych. Również powstały opakowania, które są w formie blistra, ale wyposażone są w inteligentną kartę rejestrującą datę i czas każdorazowego usunięcia tabletki z opakowania. Wdrażane są także rozwiązania jak systemy informatyczne połączone z opakowaniami, które dzięki nim zbierają informację o pacjentach. Opakowanie ma również możliwość wysyłania sygnałów dźwiękowych i optycznych, które przypominają o konieczności zażycia leku.

Podsumowując nowoczesne opakowania coraz częściej wykorzystywane są w branży farmaceutycznej i dzięki nim, lekarz może dokładnie monitorować zachowanie chorych i mieć większą kontrolę nad skutecznością kuracji i powracaniu do zdrowia swoich pacjentów.